Spotkanie przedobozowe online 4.05.2021 godz. 20:00

Strona główna » Aktualności » Spotkanie przedobozowe online 4.05.2021 godz. 20:00
4 maj 2021

Rodziców uczestników tegorocznego obozu sportowego w Pucku w dniach 4-16.07.2021 zapraszamy na pierwsze przedobozowe spotkanie online w dniu 4.05.2021 o godz. 20:00. Spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem platformy Teams. Do spotkania można dołączyć korzystając z linku:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aeb2257d1d2034b258336ac53ce4c2021%40thread.tacv2/1620133103870?context=%7b%22Tid%22%3a%227860fa8d-a421-40a5-8327-0712026e90e4%22%2c%22Oid%22%3a%22f80777fd-276a-4672-80cc-ff8136ce25f6%22%7d

Jako użytkownika proszę o wpisanie nazwiska i imienia uczestników/uczestników obozu. W razie problemów z połączeniem proszę o kontakt z kierownikiem obozu – trenerem Piotrem Klimowiczem (tel. 509 999 209). Do zobaczenia.

Karta obozowa – Puck 2021

Kartę obozową należy wydrukować dwustronnie (przerzuć wzdłuż krótkiej krawędzi), następnie wypełnić i dostarczyć trenerowi prowadzącemu zajęcia lub trenerowi Piotrowi Klimowiczowi do 17.05.2021. Osoby, które chcą wykorzystać bon turystyczny – dokonują drugiej wpłaty w wysokości 500 zł.