Strona główna » Nabory » Dlaczego warto trenować judo?

W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost częstości występowania wad postawy i spadek sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Zjawisko to związane jest z postępem cywilizacji pociągającym za sobą niekorzystne zmiany w stylu życia współczesnego człowieka. Ruch jest najwszechstronniejszym czynnikiem rozwojowym i zdrowotnym. Ogólnie przyjęta norma dzienna ruchu dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wynosi około 6 godzin. Absolutne minimum stanowią 4 godziny. *

DLACZEGO WARTO TRENOWAĆ JUDO:

 1. Ruch jest niezbędny dla właściwego rozwoju układu nerwowego, rozwoju fizjologicznego, morfologicznego a tym samym rozwoju poszczególnych cech motoryki.
 2. Systematyczne treningi judo dostarczą niezbędną porcję zdrowego ruchu, umożliwią „wyżycie się” ruchowe i tym samym przyczynią się prawidłowego wzrostu twojej pociechy.
 3. Początkowy etap szkolenia w którym przeważa trening ogólnorozwojowy i usprawniający koordynację pozytywnie wpływa na rozwój funkcji mózgu.
 4. Kształtuje charakter i osobowość. Wpływa pozytywnie na wiele postaw i wartości takich jak: odwaga honor, skromność, wytrwałość czy lojalność.
 5. Poprzez zasady obowiązujące na treningu uczy dyscypliny i szacunku.
 6. Pozwala na wyciszenie wewnętrzne, opanowanie emocji, wyeliminowanie nadpobudliwości oraz agresji.
 7. Regularny wysiłek fizyczny jest świetnym środkiem redukującym napięcie, stres oraz lęk.
 8. Przyczynia się do rozwoju umiejętności wyznaczania i zdobywania celów.
 9. Regularne treningi kształtują pozytywny nawyk aktywności fizycznej na całe życie.
 10. Uczucie zadowolenia z osiągniętych rezultatów, pokonanie swoich słabości oraz wysportowane ciało są pozytywnym czynnikiem podnoszącym samoocenę i zwiększającym wiarę we własne możliwości, również w innych dziedzinach życia.
 11. Umożliwia współzawodnictwo na zasadach fair play, uczy radzenia sobie zarówno z porażkami jak i zwycięstwem.
 12. Przynależność do klubu oraz wspólna pasja sprzyjają nawiązywaniu przyjaźni, ponadto zaspokaja potrzebę przynależności do grupy i akceptacji.
 13. Uczy umiejętności bezpiecznego padania, która nie rzadko przydaje się w życiu codziennym.
 14. Judo jest dla każdego, o ile nie ma przeciwskazań zdrowotnych, nie ma górnej granicy wiekowej, dlatego na treningi mogą zapiać się również rodzice.

 

*(Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2005, 3, 262–266)