Strona główna » Obozy » Lato 2023

Zgrupowanie sportowe w Pucku
1-12.07.2023

Prosimy o zgłaszanie się do trenerów prowadzących po karty kwalifikacyjne uczestników obozu. Wypełnione karty należy zwrócić trenerowi prowadzącemu najpóźniej do 28.04.2023. Rodzice uczestnika obozu powinni złożyć swoje podpisy pod punktem II.9 oraz pod Regulaminem Zgrupowania Sportowego. Jeśli podpisy składa jeden z rodziców – prosimy o dołączenie pisemnego wyjaśnienia dlaczego drugi z rodziców nie złożył podpisów (wymóg kuratorium). Przed oddaniem karty kwalifikacyjnej prosimy o dokładne sprawdzenie, czy wszystko zostało w niej uzupełnione. W punkcie II.9 można podać daty poszczególnych szczepień, lub załączyć podpisaną kserokopię szczepień z książeczki zdrowia.

Można też samemu wydrukować kartę kwalifikacyjną Prosimy o wydruk dwustronny na jednej kartce (format A4, orientacja pozioma, odbij wg. krótkiej krawędzi).