Strona główna » Nabory » Deklaracja

Każdy z nowych uczestników treningów MUSI wypełnić deklarację członkowską już przed pierwszymi zajęciami! Wypełnienie deklaracji nie wiąże się jeszcze z przynależnością do klubu ani z obowiązkiem wniesienia opłat. Jest to informacja, że skorzystali Państwo z darmowego treningu. Dopiero po zgłoszeniu chęci udziału w regularnych treningach i przynależności do społeczeństwa KJPB, Zarząd podejmie decyzję o przyjęciu i obowiązku opłat członkowskich.

Pobierz odpowiednią deklarację członkowską – wypełnij – przynieś na pierwszy treningi i przekaż trenerowi prowadzącemu przed zajęciami!

Rezygnacja z członkostwa w klubie powinna być dokonana na piśmie. Można skorzystać z formularza poniżej. Po wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu należy dostarczyć pismo trenerowi bądź przesłać skan na adres: poczta@kjpb.pl