Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Judo Politechniki Białostockiej

Strona główna » Aktualności » Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Judo Politechniki Białostockiej
13 cze 2024

ZAWIADOMIENIE

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Judo Politechniki Białostockiej odbędzie się w dniu 27.06.2024 (czwartek) o godzinie 17:30 w pierwszym terminie i o godz. 18.00 w drugim terminie w sali nr 235 Akademickiego Centrum Sportu Politechniki Białostockiej przy ul. Wiejskiej 41 w Białymstoku.

Porządek Zebrania

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza (komisja skrutacyjna)
 3. Stwierdzenie przez przewodniczącego zebrania prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego i jego zdolności do podejmowania uchwał przewidzianych porządkiem obrad
 4. Przyjęcie porządku zebrania
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji uchwał i wniosków
 6. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania (wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej)
 7. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe działalności klubu (lata 2021-2024)
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (lata 2021-2024)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Klubu Judo Politechniki Białostockiej
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu (liczba członków Zarządu i skład Zarządu)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
 13. Wolne wnioski