Składki członkowskie i sprawy bieżące

Strona główna » Aktualności » Składki członkowskie i sprawy bieżące
13 sty 2021

W związku z zapytaniami – informujemy, iż składka członkowska za miesiąc styczeń 2021 wynosi 90 zł (80 zł – posiadacze karty dużej rodziny, studenci PB i pracownicy filii, w których prowadzimy szkolenie). Składkę w wysokości 20 zł opłacają członkowie klubu z roczników 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 oraz członkowie grupy 6W (dorośli), czyli osoby, które przez czasowy lockdown (28.12.2020-17.01.2020) nie mogą uczestniczyć w naszych zajęciach.
Dziękujemy Państwu za wspieranie klubu poprzez regularne opłacanie składek członkowskich. Jednocześnie prosimy nadal o terminowe dokonywanie opłat (z góry do 5 dnia miesiąca) i prawidłowe opisywanie przelewów (szczegóły w zakładce TRENINGI – OPŁATY).
Przypominamy, że nasz klub jest stowarzyszeniem nieprowadzącym działalności gospodarczej, a składki członkowskie są podstawą funkcjonowania klubu. Nasze koszty to m.in. opłaty za najem obiektów, wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia, księgowość, udział w zawodach, organizacja turniejów i innych imprez, wsparcie najbardziej utalentowanych zawodników i tych z trudną sytuacją materialną itd. Pragniemy, abyście traktowali klub nie jako “firmę usługową” a raczej jako SZKOŁĘ, w której kształtujemy nie tylko fizycznie judoków i judoczki, ale przede wszystkim hartujemy charaktery i przygotowujemy do odpowiedzialnej dorosłości. Widząc w taki sposób nasz/wasz klub – składki członkowskie mogą stać się cegiełką w jego budowaniu, a nie tylko obowiązkiem. Szczególnie w tych trudnych dla wszystkich czasach pamiętajmy również o takcie i wyrozumiałości w kontaktach z pracownikami klubu.
Niejasności związane ze składkami, a także Wasze spostrzeżenia mogące poprawić funkcjonowanie klubu – prosimy konsultować z prezesem klubu – trenerem Piotrem Klimowiczem (tel. 509 999 209, poczta@kjpb.pl). Sprawy nie wymagające interwencji prezesa – prosimy załatwiać z trenerem/trenerką prowadzącym szkolenie z Waszym dzieckiem.

Życząc wszelkiej pomyślności w Nowym Roku jednocześnie dziękujemy za Państwa wyrozumiałość i liczymy na dalszą owocną współpracę.
Zarząd i trenerzy Klubu Judo Politechniki Białostockiej