Zasady bezpieczeństwa organizacji i prowadzenia zajęć w sezonie 2020/2021 (COVID-19)

Strona główna » Aktualności » Zasady bezpieczeństwa organizacji i prowadzenia zajęć w sezonie 2020/2021 (COVID-19)
1 wrz 2020

Poniżej przedstawiamy kilka zasad, których przestrzeganie pozwoli nam na sprawną i bezpieczną organizację i prowadzenie zajęć w obecnej sytuacji:

 1. Rodzice odprowadzają dzieci jedynie do wejścia głównego hali sportowej (szkoły)  – dalej dzieci udają się z trenerem. Trener odbiera dzieci 10 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć ujętą w harmonogramie. Bardzo prosimy o punktualność. Osoby spóźnione niestety nie będą mogły dołączyć do zajęć.
 2. Na pierwszych zajęciach zawodnicy/czki powinny przekazać trenerowi prowadzącemu zajęcia KWESTIONARIUSZ ZDROWOTNY COVID 19 – wypełniony i podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego. Po pozytywnej weryfikacji trener dopuszcza zawodników/czki do wejścia na teren obiektu sportowego i do udziału w zajęciach.
 3. Osoby, które rozpoczynają swoją przygodę w naszym Klubie (nowi członkowie) na pierwsze zajęcia dostarczają wypełnioną i podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ.
 4. Przy wejściu do hali sportowej/szkoły – zawodnikom/czkom będzie mierzona temperatura (termometr bezdotykowy).
 5. Osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt.
 6. W obiekcie wszyscy noszą maseczki lub przyłbice, które zdejmuje się podczas zajęć sportowych.
 7. Zachęcamy, aby dzieci przychodziły ubrane już w judogi, bądź (w przypadku początkujących) długie spodnie dresowe (lub legginsy) oraz koszulkę (t-shirt). W szatni pozostawią jedynie okrycie wierzchnie.
 8. Każdy/a zawodnik/czka musi posiadać klapki, które zakłada natychmiast po zdjęciu obuwia w przedsionku. Osoby nieposiadające klapek nie będą dopuszczone do treningów.
 9. Każdy trening kończy się 10 min przed czasem podanym w harmonogramie – w tym czasie zawodnicy/czki przebierają się i pod opieką trenera – udają się do wyjścia z hali sportowej/szkoły, aby zachować dystans od następnej grupy.
 10. Na trening zawodnicy/czki mogą wnieść wodę tylko w podpisanych butelkach.
 11. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są także do:
 • systematycznego przypominania swojemu dziecku o podstawowych zasadach higieny, m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust oraz o odpowiednim sposobie zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania.
 • pilnowania, aby dziecko nie przynosiło niepotrzebnych przedmiotów do placówki.

Dla dobra nas wszystkich prosimy, aby na treningi przychodziły tylko dzieci ZDROWE.

KWESTIONARIUSZ ZDROWOTNY COVID 19 – do pobrania