Informacje na temat składek członkowskich

Strona główna » Aktualności » Informacje na temat składek członkowskich
6 maj 2020

W związku z pojawiającymi się pytaniami i uwagami od rodziców – dotyczącymi warunków opłat składek członkowskich uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Opłat Członków Klubu Judo Politechniki Białostockiej (dostępny w zakładce TRENINGI, podzakładce OPŁATY) oraz ewentualnie ze statutem klubu. Jednocześnie prosimy Państwa o wyrozumiałość w tym trudnym dla wszystkich okresie i w miarę możliwości wsparcie klubu właśnie poprzez regularne opłaty statutowych składek członkowskich. W przypadku trudnej sytuacji finansowej – prosimy o pismo na adres: poczta@kjpb.pl z prośbą o obniżenie, bądź anulowanie opłaty składki członkowskiej (warunki ulg w opłatach opisane są w Regulaminie Opłat). W przypadku rezygnacji z członkostwa w klubie – prosimy o przesłanie skanu, bądź zdjęcia takiego pisma (podpisanego przez członka klubu, bądź w przypadku nieletniego – przez rodzica/prawnego opiekuna) na powyższy adres mailowy. Dziękujemy za wyrozumiałość i zapraszamy do treningów online (szczegóły na naszym profilu Facebook).

REGULAMIN OPŁAT CZŁONKÓW KLUBU JUDO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

STATUT KLUBU JUDO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ