29 kwi 2019

Poniżej umieszczono 3 dokumenty, które należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć trenerowi prowadzącemu zajęcia, bądź kierownikowi obozu – trenerowi Piotrowi Klimowiczowi do dnia 10.05.2019. Terminowe dostarczenie dokumentów umożliwi sprawne utworzenie grup i przeprowadzenie spotkania przedobozowego (koniec maja lub początek czerwca – informacja o konkretnym terminie – niebawem)

1. KARTA UCZESTNIKA – wydruk dwustronny (według krótkiej krawędzi)

2. KLAUZULA

3. LISTA UCZESTNIKÓW (celem utworzenia grup obozowych)