Klasa sportowa o profilu judo

Strona główna » Aktualności » Klasa sportowa o profilu judo
8 sty 2014

Pragniemy poinformować, iż istnieje możliwość utworzenia klasy sportowej o profilu judo w Szkole Podstawowej nr 37 im. Kazimierza Górskiego przy ul. Jaworowej 8 w Białymstoku. W przypadku utworzenia takiej klasy – funkcjonowałaby ona od 1.09.2014 r. Do klasy czwartej uczęszczaliby uczniowie i uczennice urodzone w roku 2004. Plan lekcji w klasie uwzględniałby tygodniowo 10 godzin wychowania fizycznego (codziennie po 2 godziny) prowadzonego przez trenera judo z Klubu Judo Politechniki Białostockiej. Minimalna liczba uczniów w klasie to 20 osób – jest to podstawowy warunek do wszczęcia procedury tworzenia klasy.

Rodziców zainteresowanych ewentualnym zapisaniem dziecka do takiej klasy prosimy o pilny kontakt mailowy (judobialystok@wp.pl). W mailu prosimy o podanie nazwiska i imienia kandydata (-tki), szkoły do której obecnie uczęszcza, oraz telefonu kontaktowego do rodzica (opiekuna prawnego).

Dodatkowe informacje – trener Piotr Klimowicz (tel. 509 999 209).