Propozycje grup w sezonie 2012/2013

Strona główna » Aktualności » Propozycje grup w sezonie 2012/2013
29 lip 2012

Osoby kontynuujące zajęcia judo w sezonie 2012/2013 w KJ PB prosimy o zpoznanie się z propozycją grup oraz o potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach mailowo (judobialystok@wp.pl), bądź smsem (tel. 509 999 209). Prosimy o dokładne przejrzenie wszystkich arkuszy excel (grupy 7 i 8 to grupy naborowe). Terminy treningów umieszczone są w zakładce TRENINGI. Brak potwierdzenia traktowany będzie jako rezygnacja z udziału w zajęciach.

Zajęcia rozpoczynamy od 3 września (poniedziałek). Prosimy o terminowe wpłaty składek członkowskich – najpóźniej do 5 dnia miesiąca (60 zł miesięcznie, 50 zł miesięcznie – studenci PB, pracownicy PB oraz dzieci pracowników PB). Klub proponuje roczne ubezpieczenie od następstw nieszczęsliwych wypadków podczas zajęć judo oraz podczas zawodów i obozów w cenie 50 zł. Osoby, które nie korzystają z w/w propozycji powinny podpisać stosowne oświadczenie o posiadaniu takiego ubezpieczenia (u prowadzącego trenera).Prosimy również o prawidłowe wypełnianie tytułów wpłat (wzór – w zakładce TRENINGI – dokument w pdf OPŁATY CZŁONKÓW KJ PB). Dowód wpłaty należy przesłać trenerowi prowadzącemu zajęcia (kontakty do trenerów – w zakładce KONTAKT).

Poniższa propozycja wg szkoleniowców KJ PB jest najkorzystniejsza, jednak w wypadku braku możliwości uczestnictwa w określonej grupie, bądź innych ważnych powodów – nanoszone będą zmiany w składach grup, które nie są \”sztywne\” i mogą być modyfikowane również w trakcie sezonu. Np. w przypadku 1 lub 2 grupy zawodnicy/czki, którzy będą opuszczać zajęcia i nieuczestniczyć w zawodach do których zostaną powołani – mogą zostać przeniesieni do grup rekreacyjnych. Również najaktywniejsze osoby z grup rekreacyjnych będą miały szansę przejścia do grup zawodniczych.

W przypadku chęci zmiany grupy prosimy wziąć pod uwagę m.in. aspiracje oraz możliwości zawodnika/czki, tak by zajęcia nie były zbyt łatwe (np w wyniku przeniesienia do młodszej grupy) i zbyt trudne (demotywujące) przy przeniesieniu do starszej bądź zaawansowanej grupy.

W związku z pytaniami nt. liczebności grup na zajęciach przy ul. Wiejskiej – informujemy, iż proponowane składy grup są orientacyjne, natomiast w przypadku grup o liczebności (faktycznej, a nie na liście) około 40 osób – treningi będą prowadzone przez minimum dwóch szkoleniowców (tj. po około 20 zawodnikó/czek na jednego trenera) na macie o powierzchni 220 m2, co jest zgodne z przyjętymi zasadami i przepisami BHP.

Zajęcia rozpoczynamy 3.09.2012

LISTY GRUP SEZON 2012/2013