Strona główna » Treningi » Ubezpieczenie

Umożliwiamy wykupienie ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 24 h/dobę w cenie 50 zł (suma ubezpieczenia – 13 000 zł) w tym:

  • podczas wyczynowego uprawiania sportu, w tym judo
  • podczas zawodów i obozów sportowych w sezonie 2019/2020

OPCJA UBEZPIECZENIA – PODSTAWOWA  (zakres zgodnie z §4 ust. 2 OWU NNW PLUS)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (s. 4)

W przypadku rezygnacji z wykupienia ubezpieczenia w klubie należy podpisać oświadczenie o posiadaniu takiego ubezpieczenia!

W sprawach związanych z uzyskaniem odszkodowania po zakończeniu leczenia – prosimy o kontakt telefoniczny z trenerem Piotrem Klimowiczem (tel. 509 999 209).