Strona główna » Treningi » Opłaty

Wszelkie opłaty na rzecz Klubu Judo Politechniki Białostockiej takie jak:

 • wpisowe,
 • składki członkowskie,
 • ubezpieczenia,

a także darowizny prosimy dokonywać na konto:

Bank BGŻ nr: 32 2030 0045 1110 0000 0387 5940
Klub Judo Politechniki Białostockiej
ul. Wiejska 41
15-351 Białystok

Prosimy o właściwe wypełnienie tytułu wpłaty tj. „(nazwisko i imię osoby ćwiczącej), (za co jest opłata, za jaki miesiąc i rok), (nr grupy)”, np.: „Andrzej Kowalski, wpisowe, ubezpieczenie i składka, IX 2018, grupa 2 KEN”.

Zlecenia stałe prosimy ustawiać na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc opłat i tytułować np.: „Kowalski Jan, składka za kolejny miesiąc, grupa 8 ”

WYSOKOŚCI OPŁAT w Klubie Judo Politechniki Białostockiej:

 • wpisowe – 50 zł (jednorazowa opłata dla nowych członków klubu)
 •  ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 24 h/dobę (suma ubezpieczenia: 10 000 zł,
  w tym: podczas wyczynowego uprawiania sportu (w tym judo i podczas zawodów i obozów sportowych na sezon 2018/2019 – 50 zł. W przypadku rezygnacji z wykupienia ubezpieczenia w klubie należy podpisać oświadczenie o posiadaniu takiego ubezpieczenia.
  OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (s. 30)
 • comiesięczna składka członkowska – 80 zł (70 zł w przypadku studentów, pracowników i dzieci pracowników Politechniki Białostockiej, oraz posiadaczy Białostockiej Karty Dużej Rodziny oraz/lub Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny) PO DOKONANIU OPŁATY (NAJPÓŹNIEJ DO 5 DNIA MIESIĄCA) NALEŻY POINFORMOWAĆ O TYM FAKCIE TRENERA: WYSYŁAJĄC MAILA, LUB SMSA
  (np.: KOWALSKI JAN, WPISOWE I SKŁADKA IX 2017 – 130 ZŁ):

1. GRUPY ĆWICZĄCE W HALI SPORTOWEJ POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ (UL. WIEJSKA 41):

– Artur Połocki – grupy: 1, 2, 3, 8, 9 – adres mailowy: a.polocki@kjpb.pl tel. 696 705 459
– Justyna Kojro – grupy: 4, 5, 6 – adres mailowy: j.kojro@kjpb.pl tel. 663 034 808
– Wojciech Zadykowicz – grupa 7 – adres mailowy: w.zadykowicz@kjpb.pl tel. 604 974 688

2. GRUPY ĆWICZĄCE W SP 12 (UL. KEN 1):

– Piotr Klimowicz – grupy: 1KEN, 2KEN, 3KEN – adres mailowy: p.klimowicz@kjpb.pl tel. 509 999 209
– Kornelia Kaszewska – grupy: 4KEN, 5KEN: k.kaszewska@kjpb.pl tel. 533 241 208

3. GRUPY ĆWICZĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH (UL. SŁONIMSKA 47/1):

– Zbigniew Kulikowski – grupa: 1BUD, 2BUD – adres mailowy: z.kulikowski@kjpb.pl tel. 880 458 380
– Wojciech Doroszkiewicz – grupy: 3BUD, 4 BUD – adres mailowy: w.doroszkiewicz@kjpb.pl tel. 601 663 760

3. GRUPY ĆWICZĄCE W SP 26 (UL. RADZYMIŃSKA 11):

– Michał Totczyk – grupa 1R – adres mailowy: m.totczyk@kjpb.pl tel. 696 946 440
– Andrzej Jawor – grupa 2R – adres mailowy: a.jawor@kjpb.pl tel. 662 089 222

W PRZYPADKU BRAKU DOWODU OPŁATY – SZKOLENIOWIEC MOŻE NIE DOPUŚCIĆ ZAWODNIKA/CZKI DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH.