Strona główna » Treningi » Opłaty

Wszelkie opłaty na rzecz Klubu Judo Politechniki Białostockiej takie jak:

 • wpisowe,
 • składki członkowskie,
 • ubezpieczenia,

a także darowizny prosimy dokonywać na konto:

Bank BNP Paribas nr: 32 2030 0045 1110 0000 0387 5940
Klub Judo Politechniki Białostockiej
ul. Wiejska 41
15-351 Białystok

Prosimy o właściwe wypełnienie tytułu wpłaty tj. „(nazwisko i imię osoby ćwiczącej), (za co jest opłata, za jaki miesiąc i rok), (nr grupy)”, np.: „Kowalski Andrzej, wpisowe, ubezpieczenie i składka, 09.2021, grupa 2 KEN”.

Zlecenia stałe prosimy ustawiać na początek miesiąca (do 5 dnia) zatytułować np.: „Kowalski Jan, składka za bieżący miesiąc, grupa 8”

WYSOKOŚCI OPŁAT w Klubie Judo Politechniki Białostockiej w sezonie 2021/2022:

 • 60 zł – wpisowe (jednorazowa opłata dla nowych członków klubu).
 • 50 zł – ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 24 h/dobę (suma ubezpieczenia: 13 000 zł, w tym: podczas wyczynowego uprawiania sportu (w tym judo) i podczas zawodów i obozów sportowych w sezonie 2021/2022. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE (bez względu na ilość odbytych zajęć):

 • 100 zł – comiesięczna składka członkowska w miesiącach IX-VI 
 • 90 zł – comiesięczna składka członkowska w miesiącach IX-VI – studenci, pracownicy, małżonkowie
  i dzieci pracowników Politechniki Białostockiej oraz każdej z filii, w której prowadzone są zajęcia Klubu Judo Politechniki Białostockiej, posiadacze Białostockiej Karty Dużej Rodziny oraz/lub Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
 • 20 zł – składka członkowska w miesiącach IX-VI w wyjątkowych sytuacjach nieuczestniczenia w żadnych zajęciach w ciągu danego miesiąca (o takiej sytuacji należy poinformować mailem na: poczta@kjpb.pl)
 • 10 zł – składka członkowska w miesiącach VII-VIII

W PRZYPADKU BRAKU OPŁATY DO 5 DNIA MIESIĄCA – SZKOLENIOWIEC MOŻE NIE DOPUŚCIĆ ZAWODNIKA/CZKI DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH (nie dotyczy osób, które przystąpiły do klubu po 5 dniu danego miesiąca).

REGULAMIN OPŁAT W KLUBIE JUDO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

STATUT KLUBU JUDO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ