Strona główna » Obozy » Lato 2021

Zgrupowanie sportowe 4-16.07.2021

Obóz sportowy Puck 4-16.07.2021 – oferta

Proszę o sprawdzenie informacji dotyczących uczestnika obozu, a w szczególności: korzystanie z kwoty bonu turystycznego, korzystanie z kursu windsurfingowego. W przypadku pytań – proszę pisać lub dzwonić do kierownika – trenera Piotra Klimowicza (tel. 509 999 209).

Przypominamy, że wpłaty za obóz należy dokonać wg wzoru: 1500 zł – kwota bonu turystycznego + 300 zł (windsurfing)

Osoby, które chcą uzyskać rachunek (i ewentualnie fragment statutu z informacją o możliwości organizowania wypoczynku przez Klub) – proszę o przesłanie na adres poczta@kjpb.pl danych do rachunku 

1. Lista uczestników obozu

2. Ważne informacje dla rodzica (+ściągawka do pakowania się)

3. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 r.

4. Autokar – plan – numeracja siedzeń

5. Autokar – rozmieszczenie obozowiczów