Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Klubu Judo Politechniki Białostockiej

Strona główna » Aktualności » Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Klubu Judo Politechniki Białostockiej
5 Cze 2020

ZAWIADOMIENIE

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Klubu Judo Politechniki Białostockiej odbędzie się dnia 23.06.2020 o godzinie 20.00 w pierwszym terminie i o godz. 20.30 w drugim terminie w sali nr 235 Akademickiego Centrum Sportu Politechniki Białostockiej przy ul. Wiejskiej 41 w Białymstoku, a w przypadku problemów związanych z zagrożeniem koronawirusem – na podwórku w pobliżu siedziby klubu.

Porządek Walnego Zebrania

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza (komisja skrutacyjna)
 3. Stwierdzenie przez przewodniczącego zebrania prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego i jego zdolności do podejmowania uchwał przewidzianych porządkiem obrad
 4. Przyjęcie porządku zebrania
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji uchwał i wniosków
 6. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania (wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej)
 7. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe działalności klubu (lata 2016-2020)
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (lata 2016-2020)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Klubu Judo Politechniki Białostockiej
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu (ilość członków Zarządu i skład Zarządu)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
 13. Wolne wnioski